Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Samo ozaveščena družba lahko zmanjša nasilje nad ženskami!«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami in deklicami z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je v času omejitvenih ukrepov za zajezitev koronavirusne bolezni, razmahnila tudi epidemija nasilja nad ženskami in nasilja v družinah. Po podatkih Policije je bilo samo med 16. marcem in 31. majem 2020 zaznati 10,93 odstotno povečanje obravnav kaznivih dejanj nasilja v družini, po podatkih nekaterih nevladnih organizacij se je povečalo tudi število klicev na telefonske linije za pomoč. A v senci ostajajo še številni neprijavljeni primeri.  Ker je v času omejitev socialnega življenja nadzor storilcev nad žrtvami še intenzivnejši, je po mnenju varuha Svetine to bolečo temo treba še aktivneje naslavljati na vseh ravneh – na ravni države, družbe in posameznika. »Ne le obsodba nasilnih dejanj, pomembna je tudi naša senzibilnost za pomoč nemočnim žrtvam za katere vemo v svojem okolju,« še meni varuh.

Ob tem poudarja, da morajo biti zaradi povečanja nasilja v družini v državi prioritetno zagotovljene ustrezne podporne storitve za žrtve nasilja, vključno z dostopnostjo varnih hiš in kriznih centrov. Kako so med epidemijo dostopne in kako delujejo, je ob prvem valu epidemije preverjal tudi Varuhov Center za človekove pravice in o svojih ugotovitvah poročal posebni poročevalki Združenih narodov. Ugotovil je, da so bili žrtvam vseskozi dostopni, da pa so se soočali s pomanjkanjem prostorskih možnosti in kadra za izvedbo izolacije ali karantene in drugimi izzivi. Pogrešali so dostopnost izvajanja testiranja na COVID-19, v začetku epidemije tudi zaščitne opreme, se srečevali s težavami pri organiziranjem prevozov uporabnic, saj javni promet ni deloval, ogromno časa pa so posvečali tudi razbremenjevanju duševnih stisk uporabnic. Varuh Svetina zato pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poziva, da izvajalcem podpornih storitev za žrtve nasilja zagotovi vse ustrezno za čim varnejše in učinkovitejše delo.

»V teh težkih časih gre moja zahvala za njihov trud ustanovam, nevladnim organizacijam in posameznicam ter posameznikom, ki skrbijo za varnost žrtev ali so jim kako drugače v oporo. Zahvala gre vsem, ki jih v njihovih stiskah ne puščajo samih, ki delujejo v včasih nemogočih razmerah, da bi pomagali pomoči potrebnim,« ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami poudarja varuh Svetina.

»Da bi zajezili nasilje nad ženskami, je nujen trajen proces opolnomočanja žensk in deklet, pa tudi izobraževanje moških in fantov o nedopustnosti takšnega ravnanja. Ključno za preprečevanje in naslavljanje nasilja je tudi podpora žrtvam v postopkih, stalno usposabljanje zaposlenih v pristojnih organih, ki se srečujejo z nasiljem, skrb za njihovo spolno in reproduktivno zdravje ter jasno sporočilo vsem, da je nasilje nesprejemljivo,« še dodaja varuh Peter Svetina. Ob tem opozarja tudi na potrebo po redefiniciji kaznivega dejanja posilstva, ki mora temeljiti na odsotnosti soglasja in jasno sporočati, da spolna dejanja niso dovoljena, če vanje ne privolijo vsi vpleteni.

»Samo družba, v kateri je zavedanje o enakosti spolov na visoki ravni, lahko zmanjša število ene najbolj pogostih kršitev pravic, nasilja nad ženskami,« ob svetovnem dnevu poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina. 

Več:

Center za človekove pravice je letos o izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulska konvencija) poročal Skupini strokovnjakov za boj proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (GREVIO), ki pripravlja svoje prvo poročilo o uresničevanju konvencije v Sloveniji. Več o tem lahko preberete tukaj.

 


Natisni: