Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ombudsmani Mediterana v Skopju o socialnih, kulturnih in okoljskih pravicah

V Skopju je med 29. in 31.5. 2018 potekalo srečanje mediteranskih ombudsmanov (Association of Mediterranean Ombudsmen - AOM), s katerim so obeležili 10. obletnico te organizacije in počastli 20. obetnico makedonskega varuha človekovih pravic. Zbrali so se varuhi iz številnih  držav in predstavniki institucij za človekove pravice ter obravnavali pomembne teme za vse: socialne pravice posebej občutljivih kategorij ljudi, pravice na področju kulture in okolja.

Na dogodku so prisotne nagovorili predsednik Sobranja Republike Makedonije Talat Xhaferi, predsednik vlade Zoran Zaev, predsedujoča AOM albanska varuhinja človekovih pravic Erinda Ballanca, evropska varuhinja človekovih pravic Emily O'Reilly (preko video nagovora) in Bojana Urumova, predstavnica Komisarke za človekove pravice Sveta Evrope.

Sekcijo, v kateri so obravnavali problematiko okolja, vodila slovenska varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Med panelisti in razpravljalci te sekcije so bili Abdelazis Benzakour, častni predsednik AOM in mediator Kraljevine Maroko, dr.Tamar Gvaramadze, prva namestnica ombudsmana Gruzije, Hilmi Jashari, ombudsman Kosova, Zauro Valimammadli,vodjo oddelka za mednarodno sodelovanje iz Azerbajdžana, dr. Jasminka Džumhur, ombudsmanka Bosne in Hercegovine, Joaquim Pedro Cardos da Costa, namestnik varuha Portugalske in posebni gost Mohamed Fajek iz Egipta.

Varuhinja Vlasta Nussdorfer je uvodoma predstavila stanje na področju okolja v Sloveniji in priporočila, ki jih Varuh človekovih pravic RS na tem področju namenja državi in njenim institucijam. Predstavila je tudi Deklaracijo o sodelovanju ombudsmanov na področju okolja in človekovih pravic, ki so jo ombudsmani soglasno podpisani septembra 2017 v Ljubljani, ko je v organizaciji slovenskega Varuha potekala 4. mednarodna konferenca Okolje in človekove pravice o vključevanju javnosti v sprejemanje predpisov. Mrežo so ustanovili z namenom vzpostavitve tesnejšega sodelovanja med članicami, izmenjave znanj, spoznanj in izkušenj in dobrih praks, nadaljnjega razvoja oblik odzivanja ombudsmanov na področju okolja ter skupnega delovanja in medsebojne podpore pri izvajanju poslanstva ombudsmanov na področju okolja.

Sodelujoči so izpostavili svoje poglede na precej alarmantno stanje na področju okolja v vseh državah sveta, s poudarkom v državah Mediterana Dotaknili so se problemov onesnaženja vode in zraka, vse večjega hrupa, pa tudi posledic na okolju zaradi moči kapitala, vode kot osnovne dobrine, nevključevanja javnosti v pripravo različnih predpisov in sprememb v prostoru, pa tudi sodelovanja s civilno družbo. Tu je slovenska varuhinja izpostavila dobro sodelovanje z nevladnimi organizacijami z organizacijo rednih srečanj, ki potekajo o številnih aktualnih temah. V razpravi so sodelovali tudi drugi udeleženci in ugotavljali, da smo skupaj odgovorni za ohranitev okolja in zato nikomur ne more in ne sme biti vseeno kakšno bo. Varuhinja je predstavila tudi Zbornik prispevkov s 4. Mednarodne konference Okolje in človekove pravice, ki jo je izdal Varuh. Zaključila je z mislijo, da lahko zdrav duh živi v zdravem telesu le, če oba bivata v zdravem okolju.

Ob zaključku srečanja je bila sprejeta in  podpisana posebna AOM Skopska deklaracija, ki vključuje skupna prizadevanja ombudsmanov na področju ekonomskih, socialnih, kulturnih in okoljskih pravic, s posebno pozornostjo do vprašanj revščine, neizključevanja, skrbi za planet, spoštovanje vseh človekovih pravic in vključevanje teh vrednot v pravne akte držav članic, zlasti v ustave.

V Skopju je ob bok srečanja mediteranskih ombudsmanov potekala tudi skupščina Združenja ombudsmanov Mediterana (AOM), na kateri so vse članice obravnavale letno poročilo o delu, finančno poročilo in načrte za prihodnje delo. Soglašali so, da bodo v prihodnje še več pozornosti posvetili vprašanjem migracij in spoštovanju temeljnih pravic oseb, ki so morale zapustiti svoje domove zaradi vojnih konfliktov ali zaradi socialne in ekonomske revščine v številnih državah Mediterana ali v državah, ki mejijo na to regijo.

Izvedene so bile tudi volitve v organe združenja AOM. Varuhinja Vlasta Nussdorfer je bila ponovno izvoljena v upravni odbor združenja.Natisni: